Gjør lasteren din om til en multitool!

Den største investeringa er gjort: du har en laster. Nå: øk inntjeninga di med lavere kost på rigg og drift, raskere utførelse, mindre mannskap og flott resultat!

SR3`en var et av de beste kjøpa vi gjorde på JMaskin i 2020. Vi har en Eurocomach beltelaster og en BobCat på hjul, og de erfarignene vi gjorde oss i løpet av 2020-sesongen med å sette ei rive i fronten på disse huskes med glede.
Etter at Kjersti hadde dradd de første stripene med SR3`en i et sundtrakka og utilgjengelig kalvebeite var ho så oppglødd at Stig ikke heilt skjønte hva ho sa når ho ringte og fylte telefonen med gledeshyl. Bare tanken på å skulle inn med plog, harv og slådd og såmaskin var nok til at en vurderte å la heile beitet seile sin egen sjø, men nå ble jobben gjort. I lasteren sitter du framovervendt og jobben som ville kreve traktor, flere ulike redskaper og mye handarbeid var nå løst med 5 liter diesel en ettermiddag i april. Ferdigsådd.

Litt om egenskapenene til riva:

SR3`en vår har har hydrauliske rippertenner, men du kan velge å justere de manuelt. Under midten henger en hengsla slåddeplanke. Selve riva kan du velge å bruke som skjær for masseforflytning. På en laster kan den brukes i alt frå 90 grader på bakken (skjære ut strøkne ytterkanter eller sortere med seg masse/stein/røtter) eller tilnærma paralellt for planering og slådding. Tennene lufter, knuser og river med seg røtter og stein. På grus har de en viktig funksjon der de gjør grusen til en unison masse og hindrer hullene å dukke opp igjen så snart du har fylt på ny grus. Riva spare der for mange grus- og jordlass med å forme og gjenbruke stedlige masser.

PRODUKTET I NETTBUTIKKEN HER:

Spørsmål?
Stig@abinorge.no

Jobbe på liten plass,eller ønsker ei enklere rive?
På BobCat`en har vi ei mindre rive: SR1 Av og til er også Eurocomachen for stor, og da kommer SR1 til sin rett. Merk hvor nøyaktig du kan jobbe med rivene. på denne måten minimerer du innsatsen med håndarbeid, og du kan i beste fall spare en handmann på jobben.